Zákaznícky servis 02/20 839 556 (Po – Pia: 7:00 – 20:00, So 8:00 – 16:00)

Menu

Vyhľadať

Košík

Váš košík je prázdny. No nie je to škoda?

Nakupovanie u nás je radosť. A prázdny košík je tak smutný :-(

Košík

Váš košík je prázdny. No nie je to škoda?

Nakupovanie u nás je radosť. A prázdny košík je tak smutný :-(

Úvod
>
Pravidlá pre uplatnenie zľavového voucheru

Pravidlá pre uplatnenie zľavového voucheru

Pravidlá pre uplatnenie vouchera zľava 6 € - darčekový voucher

 1. Organizátor

Obchodná spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové v odd. C vl. 13638 (ďalej len „Organizátor“). Organizátor je majiteľom ochrannej známky „Astoreo“ a zároveň je prevádzkovateľom zásielkového obchodu s názvom „Astoreo“ (ďalej len „Zásielkový obchod“). Tovar zo Zásielkového obchodu možno objednávať telefonicky, prostredníctvom e-mailu, prostredníctvom e-shopu a tiež poštou na objednávacom lístku priamo z tlačeného katalógu.

 

 1. Účastníci

Účastníkom akcie sa môže stať fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky, ktorá dostala darčekový voucher so zľavou 6 € ako ospravedlnenie za pochybenie organizátora. Vylúčení sú zamestnanci Organizátora, alebo osoby im blízke. O skutočnosti, či je určitá osoba oprávnená zúčastniť sa Akcie rozhoduje výlučne Organizátor.

 

 1. Podmienky uplatnenia stanovenej zľavy.

Platnosť vouchera je 1 mesiac od jeho doručenia. Pre účely tohoto vouchera je za objednaný tovar považovaný tovar, ktorý je expedovaný. Zľava sa týka len dostupného tovaru, pokiaľ bude tovar už vypredaný a objednávka tak nedosiahne hodnotu, pri ktorej by zákazník mal nárok na zľavu, Astoreo si vyhradzuje právo túto zľavu neposkytnúť a ako kompenzáciu udeliť zákazníkovi jednorazovú zľavu vo výške 10 % zo sumy zodpovedajúcej expedovanému tovaru. Zľava je Organizátorom v tejto Akcii poskytovaná v nasledujúcej výške:

  • zľava 6 € pri nákupe tovaru, ktorého expedovaná hodnota je nad 12 €

 

 1. Zľava sa s príslušným kódom výhody dá použiť iba raz.

Pokiaľ bude balík rozdelený na dve (viac) časti, bude zľava v príslušnej výške uplatnená až na druhý (či posledný) balík, v ktorom bude tovar Organizátorom zákazníkovi doručovaný, prípadne bude príslušná zľava rozdelená a čiastočne uplatnená na viac balíkov, v ktorých bude tovar zákazníkovi Organizátorom doručený. Pokiaľ zákazník vráti tovar, na ktorého nákup uplatnil zľavu podľa týchto pravidiel v zákonom stanovenej lehote na odstúpenie, vyhradzuje si Organizátor právo vrátiť zákazníkovi hodnotu tovaru vráteného v zákonnej lehote iba do výšky zodpovedajúcej zákazníkom skutočne uhradenej ceny za taký tovar pri prevzatí tovaru. Zákazník berie na vedomie a je výslovne Organizátorom v tejto súvislosti informovaný, že pokiaľ by došlo k vráteniu hodnoty tovaru v pôvodnej hodnote, došlo by k bezdôvodnému obohateniu na strane zákazníka. Podmienkou pre uplatnenie vouchera je riadna úhrada zakúpeného tovaru. Súčasne platí, že do hodnoty objednávky nebude započítavaná hodnota nevyexpedovaného tovaru.

Účastník berie na vedomie a súhlasí so skutočnosťou, že pre účely tohoto vouchera sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, u ktorého zákazník odstúpil od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Nevyexpedovaným tovarom sa rozumie tovar, ktorý nemožno zákazníkovi zaslať spolu so zvyšnou časťou objednávky z dôvodu vyčerpaných skladových zásob produktov.

 

 1. Účastník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Pravidlami a s inštrukciami vo všetkých bodoch

a vyjadruje s nimi svoj súhlas.

 

 

          Pravidlá pre uplatnenie vouchera zľava 12 € - darčekový voucher

 1. Organizátor

Obchodná spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové v odd. C vl. 13638 (ďalej len „Organizátor“). Organizátor je majiteľom ochrannej známky „Astoreo“ a zároveň je prevádzkovateľom zásielkového obchodu s názvom „Astoreo“ (ďalej len „Zásielkový obchod“). Tovar zo Zásielkového obchodu možno objednávať telefonicky, prostredníctvom e-mailu, prostredníctvom e-shopu a tiež poštou na objednávacom lístku priamo z tlačeného katalógu.

 

 1. Účastníci

Účastníkom akcie sa môže stať fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky, ktorá dostala darčekový voucher so zľavou 12 € ako ospravedlnenie za pochybenie organizátora. Vylúčení sú zamestnanci Organizátora, alebo osoby im blízke. O skutočnosti, či je určitá osoba oprávnená zúčastniť sa Akcie rozhoduje výlučne Organizátor.

 

 1. Podmienky uplatnenia stanovenej zľavy.

Platnosť vouchera je 1 mesiac od jeho doručenia. Pre účely tohoto vouchera je za objednaný tovar považovaný tovar, ktorý je expedovaný. Zľava sa týka len dostupného tovaru, pokiaľ bude tovar už vypredaný a objednávka tak nedosiahne hodnotu, pri ktorej by zákazník mal nárok na zľavu, Astoreo si vyhradzuje právo túto zľavu neposkytnúť a ako kompenzáciu udeliť zákazníkovi jednorazovú zľavu vo výške 10 % zo sumy zodpovedajúcej expedovanému tovaru. Zľava je Organizátorom v tejto Akcii poskytovaná v nasledujúcej výške:

  • zľava 12 € pri nákupe tovaru, ktorého expedovaná hodnota je nad 24 €

 

 1. Zľava sa s príslušným kódom výhody dá použiť iba raz.

Pokiaľ bude balík rozdelený na dve (viac) časti, bude zľava v príslušnej výške uplatnená až na druhý (či posledný) balík, v ktorom bude tovar Organizátorom zákazníkovi doručovaný, prípadne bude príslušná zľava rozdelená a čiastočne uplatnená na viac balíkov, v ktorých bude tovar zákazníkovi Organizátorom doručený. Pokiaľ zákazník vráti tovar, na ktorého nákup uplatnil zľavu podľa týchto pravidiel v zákonom stanovenej lehote na odstúpenie, vyhradzuje si Organizátor právo vrátiť zákazníkovi hodnotu tovaru vráteného v zákonnej lehote iba do výšky zodpovedajúcej zákazníkom skutočne uhradenej ceny za taký tovar pri prevzatí tovaru. Zákazník berie na vedomie a je výslovne Organizátorom v tejto súvislosti informovaný, že pokiaľ by došlo k vráteniu hodnoty tovaru v pôvodnej hodnote, došlo by k bezdôvodnému obohateniu na strane zákazníka. Podmienkou pre uplatnenie vouchera je riadna úhrada zakúpeného tovaru. Súčasne platí, že do hodnoty objednávky nebude započítavaná hodnota nevyexpedovaného tovaru.

Účastník berie na vedomie a súhlasí so skutočnosťou, že pre účely tohoto vouchera sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, u ktorého zákazník odstúpil od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Nevyexpedovaným tovarom sa rozumie tovar, ktorý nemožno zákazníkovi zaslať spolu so zvyšnou časťou objednávky z dôvodu vyčerpaných skladových zásob produktov.

 

 1. Účastník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Pravidlami a s inštrukciami vo všetkých bodoch

a vyjadruje s nimi svoj súhlas.